ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก ยกทีมจิตอาสา สร้างบ้านปลา กับกิจกรรม “หาดงามตา ปลากลับบ้าน” ครั้งที่ 1/2559