ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก ได้รับเกียรติจาก สภาอุตสาหกรรมร่วมเสวนา ”ประสบการณ์การดำเนินการอุตสาหกรรมสีเขียว”

ท่อตราช้าง และ วินด์เซอร์ นำโดยพี่จิ จิระชัย กาญจนอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต ได้รับเกียรติจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมเสวนา “ประสบการณ์การดำเนินอุตสาหกรรมสีเขียว” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการดำเนินการด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อเร็ว ๆ นี้