ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก ได้รับเกียรติจาก สภาอุตสาหกรรมร่วมเสวนา ”ประสบการณ์การดำเนินการอุตสาหกรรมสีเขียว”

ท่อตราช้าง และ วินด์เซอร์ นำโดยพี่จิ จิระชัย กาญจนอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต ได้รับเกียรติจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมเสวนา “ประสบการณ์การดำเนินอุตสาหกรรมสีเขียว” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการดำเนินการด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อเร็ว ๆ นี้


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com