ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพนานาชาติ ณ เมืองบาหลี

นวพลาสติก  สระบุรี โดยทีม “นักล่าฝัน” ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วม โชว์ แอนด์ แชร์ ในงานมหกรรมคุณภาพนานาชาติ ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนิเซีย โดยการคัดเลือก เลือกจากกลุ่มคิวซียอดเยี่ยมประจำปี 2556 ในงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com