ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก รับโล่ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงาน ฯ

นายอำนวย ทองสถิตย์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิด สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) พร้อมมอบโล่ที่ระลึกแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ราย ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ โดยมี พี่ทรงพล เพ็ชรสมบัติ ผู้จัดการส่วนผลิตท่อและข้อต่อ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งประโยชน์ของการพัฒนาระบบ ISO 50001 สามารถมองได้ทั้งประโยชน์ต่อองค์กร ต่อพนักงาน ต่อโลก เช่น การมีส่วนร่วมในการควบคุมและอนุรักษ์พลังงานในพนักงานทุกระดับ