ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก รับโล่ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงาน ฯ

นายอำนวย ทองสถิตย์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิด สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) พร้อมมอบโล่ที่ระลึกแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ราย ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ โดยมี พี่ทรงพล เพ็ชรสมบัติ ผู้จัดการส่วนผลิตท่อและข้อต่อ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งประโยชน์ของการพัฒนาระบบ ISO 50001 สามารถมองได้ทั้งประโยชน์ต่อองค์กร ต่อพนักงาน ต่อโลก เช่น การมีส่วนร่วมในการควบคุมและอนุรักษ์พลังงานในพนักงานทุกระดับ


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com