ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก คว้า 2 รางวัล ระดับประเทศ

นวพลาสติก คว้า 2 รางวัลระดับประเทศ “รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2556”  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตอกย้ำให้เห็นถึงนโยบายของนวพลาสติก ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินการงานด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ โดยมี พี่ธีรัตถ์ อุทยานัง และ พี่แหลม ชูชาติ ชัยสุทธิพงษ์กุล เป็นตัวแทนรับมอบจาก นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา