ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก เข้าเยี่ยมชมโรงงาน อูซูอิ ครั้งที่ 1

นวพลาสติก  พาพนักงานเข้าเยี่ยมชมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนและร่วแชร์กิจกรรม 5ส เพื่อมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง ที่ บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทท่อสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งขายทั่วประเทศไทยและยุโรป และยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความตระหนักถึงการพัฒนาบุคคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาธุรกิจให้มีความเจริญเติบโต และยั่งยืน


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com