ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก เข้าเยี่ยมชมโรงงาน อูซูอิ ครั้งที่ 1

นวพลาสติก  พาพนักงานเข้าเยี่ยมชมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนและร่วแชร์กิจกรรม 5ส เพื่อมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง ที่ บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทท่อสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งขายทั่วประเทศไทยและยุโรป และยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความตระหนักถึงการพัฒนาบุคคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาธุรกิจให้มีความเจริญเติบโต และยั่งยืน