ข่าวกิจกรรมบริษัท

“ท่อตราช้าง” จัดสัมมนาความรู้สินค้าท่อและข้อต่อ ณ โรงเรียนบ้านหนองละลอก จ.ระยอง

ท่อตราช้าง จัดสัมมนาความรู้สินค้าท่อและข้อต่อ แนะนำวิธีการเลือกใช้ท่อให้ถูกประเภทกับการใช้งาน ให้กับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน อาจารย์และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองละลอก จ.ระยอง โดยมีการสาธิตวิธีการติดตั้งจริง เพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com