ข่าวกิจกรรมบริษัท

“ท่อตราช้าง” จัดสัมมนาความรู้สินค้าท่อและข้อต่อ ณ โรงเรียนบ้านหนองละลอก จ.ระยอง

ท่อตราช้าง จัดสัมมนาความรู้สินค้าท่อและข้อต่อ แนะนำวิธีการเลือกใช้ท่อให้ถูกประเภทกับการใช้งาน ให้กับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน อาจารย์และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองละลอก จ.ระยอง โดยมีการสาธิตวิธีการติดตั้งจริง เพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น