ข่าวกิจกรรมบริษัท

Kick off “WINDSOR Standard” ณ ระยอง

เมื่อเร็วๆ นี้ WINDSOR ได้มีโอกาสต้อนรับ ทีมงาน ผู้จัดการโรงงานและทีมช่างติดตั้ง จากตัวแทนจำหน่าย WINDSOR ทั่วประเทศ เข้าร่วมแชร์และแลกเปลี่ยนความเห็นในการประกอบและติดตั้งสินค้าให้เป็นมาตรฐาน หรือ "WINDSOR Standard”  เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ ให้ตัวแทนจำหน่ายทุกราย และยกระดับสินค้ามาตรฐานและคุณภาพเทียบเท่ากันทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท