ข่าวกิจกรรมบริษัท

Kick off “WINDSOR Standard” ณ ระยอง

เมื่อเร็วๆ นี้ WINDSOR ได้มีโอกาสต้อนรับ ทีมงาน ผู้จัดการโรงงานและทีมช่างติดตั้ง จากตัวแทนจำหน่าย WINDSOR ทั่วประเทศ เข้าร่วมแชร์และแลกเปลี่ยนความเห็นในการประกอบและติดตั้งสินค้าให้เป็นมาตรฐาน หรือ "WINDSOR Standard”  เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ ให้ตัวแทนจำหน่ายทุกราย และยกระดับสินค้ามาตรฐานและคุณภาพเทียบเท่ากันทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com