ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาฝึกงานปี 56

 นวพลาสติก ให้การต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาฝึกงานจำนวน 23 คน ประจำปี 2556 โดยน้อง ๆ สามารถทดลองทำงานจริง เพื่อเป็นการปรับตัว และเตรียมพร้อมก่อนการทำงานในบริษัทต่างๆ  โดยสามารถประยุกต์นำความรู้ที่เรียน มาใช้ในการฝึกตามประสบการณ์จริง และเร็ว ๆนี้ บริษัทฯได้จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งน้อง ๆ ภายในงานได้มีเวทีให้น้องๆ present project ของตนเอง ที่ได้ร่วมทำมาตลอดระยะเวลา 2 เดือน ให้พี่ ๆ ผู้บริหาร โดย พี่ธีรัตถ์ อุทยานัง และคณะอาจารย์ ที่เข้ามาร่วมฟัง ปิดท้ายด้วยปาร์ตี้เล็ก ๆ สร้างความอบอุ่น และความประทับใจ