ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก ระยอง ให้การต้อนรับ คณะดูงาน TIEN PHONG Group จากเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นวพลาสติก ระยอง ให้การต้อนรับ TIEN PHONG Group จากเวียดนาม ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตสินค้าท่อและข้อต่อ ภายใต้แบรนด์ ตราช้าง โดยมี พี่แหลม ชูชาติ ชัยสุทธิพงษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายผลิตท่อและข้อต่อ  และทีมงาน ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com