ข่าวกิจกรรมบริษัท

WINDSOR นำผู้บริหาร Fabricator ร่วมโปรแกรม Business Trip เมือง Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น

 “WINDSOR” นำโดย คุณธีรัตถ์ อุทยานัง คุณสัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์ คุณรุ่งทิพย์ จงสืบโชค และทีมงาน นำผู้บริหาร Fabricator 18 ราย จำนวน 40 ท่าน ร่วมโปรแกรม WINDSOR Business Trip ณ เมือง Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อสัมผัสบรรยากาศหนาวแบบติดลบ และหิมะตก แต่เต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่น เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา ซึ่งงานนี้ได้มิตรภาพที่ยั่งยืน กลับมากันเต็มๆ


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com