ข่าวกิจกรรมบริษัท

วินด์เซอร์ เปิดบ้านต้อนรับ บมจ. ศุภาลัย เพื่อเยี่ยมชมโรงงาน นวพลาสติก ระยอง

 วินด์เซอร์  นำโดย คุณอดิสรณ์ แสงสุข ผู้จัดการส่วนประกอบและบริการเทคนิค และ คุณวิหาร  กลิ่นพันธุ์ ผู้จัดการบริการเทคนิคและติดตั้ง และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการภาพรวมของโรงงาน และเจาะลึกวิธีการผลิตสินค้า วินด์เซอร์ เพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นถึงมาตรฐานและคุณภาพสินค้า ความปลอดภัย ในการนำสินค้าไปใช้งาน


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com