ข่าวกิจกรรมบริษัท

จิตอาสา นวพลาสติก สระบุรี ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อน้องๆ

 ทีมงานจิตอาสาจาก นวพลาสติก สระบุรี  นำโดย คุณสมชาย หงษ์สุวรรณ ผจก.สำนักงานพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน นำพี่ ๆ ทีมงาน ร่วมแรงร่วมใจซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารอเนกประสงค์ ให้น้องๆ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) จังหวัดสระบุรี ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน    การช่วยกันซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของโรงเรียนนั้น ยังเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจ แม้ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมเล็กๆ แต่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของชาวจิตอาสา