ข่าวกิจกรรมบริษัท

“ท่อตราช้าง” เสริมศักยภาพทีมช่างและผู้รับเหมา จัดอบรมความรู้สินค้าแก่บริษัทรับสร้างบ้านใน จ.เชียงราย

 “ท่อตราช้าง” จัดสัมมนาให้ความรู้สินค้าแก่บริษัทรับสร้างบ้านใน จ.เชียงราย เมื่อ 22 มกราคม ที่ผ่านมา เสริมศักยภาพการใช้งานสินค้าแก่ช่างและผู้รับเหมา ด้วยการอบรมการเลือกใช้สินค้าให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และเทคนิคการต่อประกอบอย่างถูกวิธี เพื่อให้ระบบท่อมีอายุการใช้งานยาวนาน ทั้งระบบประปา-ระบายน้ำ ระบบประปาน้ำร้อน และระบบไฟฟ้า


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com