ข่าวกิจกรรมบริษัท

“รางน้ำฝนไวนิล WINDSOR” จัดงานเลี้ยงขอบคุณเครือข่ายช่าง พร้อมมอบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเสริมความอุ่นใจ

 “รางน้ำฝนไวนิล WINDSOR” จัดงานเลี้ยงขอบคุณเครือข่ายช่างติดตั้งรางน้ำฝนไวนิลวินด์เซอร์ ในเขตกรุงเทพฯ เมื่อ 31 มกราคม ที่ผ่านมา เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและเครือข่ายช่าง โดยมีกิจกรรมเกมร่วมสนุกชิงของรางวัลภายในงาน พร้อมสนับสนุนทีมช่างให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอุ่นใจยิ่งขึ้นด้วยการมอบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่ช่างทุกคนอีกด้วย


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com