ข่าวกิจกรรมบริษัท

“ท่อตราช้าง” พาเกษตรกรบึงกาฬ ชมแปลงสาธิตการทำระบบน้ำสวนยาง ส่งเสริมเกษตรกรทำระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต

 “ท่อตราช้าง” ร่วมกับ “สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)” ส่งเสริมการทำระบบน้ำในสวนยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกรใน จ. บึงกาฬ โดยได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบระบบน้ำ, การเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อวางระบบ และวิธีการติดตั้งระบบ รวมถึงได้พาชมระบบน้ำจริงในแปลงสาธิตเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เมื่อ 24 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งการทำระบบน้ำดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรได้น้ำยางที่ดีมีคุณภาพสม่ำเสมอ สามารถกรีดยางได้ในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น และส่งผลให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต