ข่าวกิจกรรมบริษัท

บริษัทในกลุ่มนวพลาสติก คว้าอีก 2 รางวัล จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ TEM Award

 บริษัทในกลุ่มนวพลาสติก คว้า 2 รางวัลจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่น (TEM Award) และเกียรติบัตรกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10,11 (TEM 10, 11) โดยมี คุณทรงพล เพ็ชรสมบัติ ผู้จัดการส่วนผลิตท่อและข้อต่อ และคุณจักราวุธ แสงทอง ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สระบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ

     ปัจจุบันการอนุรักษ์พลังงานนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องให้ความสำคัญเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน รวมทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตในโรงงาน ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียในระหว่างกระบวนการผลิตให้ได้น้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของพลังงานได้อย่างแท้จริงและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน