ข่าวกิจกรรมบริษัท

บริษัทในกลุ่มนวพลาสติก คว้าอีก 2 รางวัล จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ TEM Award

 บริษัทในกลุ่มนวพลาสติก คว้า 2 รางวัลจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่น (TEM Award) และเกียรติบัตรกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10,11 (TEM 10, 11) โดยมี คุณทรงพล เพ็ชรสมบัติ ผู้จัดการส่วนผลิตท่อและข้อต่อ และคุณจักราวุธ แสงทอง ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สระบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ

     ปัจจุบันการอนุรักษ์พลังงานนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องให้ความสำคัญเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน รวมทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตในโรงงาน ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียในระหว่างกระบวนการผลิตให้ได้น้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของพลังงานได้อย่างแท้จริงและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com