ข่าวกิจกรรมบริษัท

ท่อตราช้าง และ WINDSOR ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ท่อตราช้าง และ WINDSOR ภายใต้ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด นำโดย คุณสมชาย หงษ์สุวรรณ ผู้จัดการ สนง.พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 เป็นมูลค่ากว่า 20,000 บาทโดยมี คุณปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

 

X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com