ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก สระบุรี ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์)

 นวพลาสติก สระบุรี นำโดย คุณวรพงศ์ ประเสริฐ ผู้จัดการปฏิบัติการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และพี่ ๆ ทีมงานจิตอาสา ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) ภายในงานพี่ ๆ ได้เตรียมเกมส์ต่างๆ พร้อมของขวัญของรางวัลมากมายที่เตรียมไว้ให้กับเด็กทุกคนที่มาร่วมงานด้วยโดยเน้นการสร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com