ข่าวกิจกรรมบริษัท

“ท่อตราช้าง” เจาะกลุ่มเกษตรกรสวนยาง ร่วมออกบูธ ณ งาน “วันยางพาราบึงกาฬ”

 “ท่อตราช้าง” ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน “วันยางพาราบึงกาฬ” ณ จ.บึงกาฬ เมื่อ 12-15 ธันวาคม เพื่อประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำเกษตรกรสวนยางในการทำระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต ทั้งเทคนิคการออกแบบระบบท่อ การติดตั้งระบบ และการเลือกใช้สินค้าหรืออุปกรณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com