ข่าวกิจกรรมบริษัท

“ท่อตราช้าง” เจาะกลุ่มเกษตรกรสวนยาง ร่วมออกบูธ ณ งาน “วันยางพาราบึงกาฬ”

 “ท่อตราช้าง” ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน “วันยางพาราบึงกาฬ” ณ จ.บึงกาฬ เมื่อ 12-15 ธันวาคม เพื่อประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำเกษตรกรสวนยางในการทำระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต ทั้งเทคนิคการออกแบบระบบท่อ การติดตั้งระบบ และการเลือกใช้สินค้าหรืออุปกรณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี