ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก ระยอง กับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับ อบต.หนองละลอก

  นวพลาสติก ระยอง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ อบต.หนองละลอก นำโดย คุณ สมชาย หงษ์สุวรรณ และพี่ ๆ ทีมงานจิตอาสา โดยภายในงานมีการจัดเตรียมซุ้มกิจกรรมสำหรับน้อง ๆ ให้ร่วมสนุกเล่นเกมและรับรางวัลมากมาย อีกทั้ง ยังมีอาหารให้บริการฟรีตลอดงาน กิจกรรมวันเด็กจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆ และเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com