โรงงานสระบุรี

 

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

42 หมู่ 8 เขตประกอบอุตสาหกรรม SIL ถ. หนองปลากระดี่ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

โทรศัพท์ +66 3637 3400

โทรสาร   +66 3637 3412

 

download map

 

ดู บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 

X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com