โรงงานระยอง

 

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

130 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

โทรศัพท์  +66 3889 2190

โทรสาร  +66 3889 2200

  

บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด

130/3 หมู่ 3 ต. หนองะลอก  อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง  21120

โทรศัพท์   +66 3889 2190

โทรสาร  +66 3889 2200

  

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

42 หมู่ 8 เขตประกอบการอุตสาหกรรม SIL ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

โทรศัพท์   +66 3637 3400

โทรสาร  +66 3637 3412

  

download map

 

ดู บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (ระยอง) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 

X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com