ธุรกิจแม่พิมพ์

logo

 

 

กลุ่มธุรกิจแม่พิมพ์ 

รับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์สำหรับงานฉีด งานรีดพลาสติก แม่พิมพ์ตีขึ้นรูปโลหะ รวมทั้งอุปกรณ์โลหะและชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรม ด้วยซอฟท์แวร์และเครื่องจักรอันทันสมัย อาทิ ส่วนประกอบรถยนต์ รางน้ำฝน ท่อพีวีซี เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังทำการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทโนโลยีแม่พิมพ์จากญี่ปุ่นมาให้คำปรึกษาและส่งบุคลากรไปศึกษางานจาก บริษัท คูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น ทำให้แม่พิมพ์ที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

  การบริการ

  • ให้บริการ REPAIR, MODIFY, NEW MAKE, INSERT, MOULD&DIE, JIG&PART,MOULD PART
  • งานซ่อมชิ้นส่วนอุตสาหกรรม, งานกัดด้วยเครื่อง EDM ที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง, การตัดชิ้นงานด้วยเครื่อง WIRE CUT และลวดที่มีคุณภาพ, งานกัดกลึงด้วยเครื่อง CNC
  • มีทีมวิศวกรขายดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย และบริการออกแบบด้วยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ
  • วัดความละเอียดของขิ้นงานด้วยเครื่อง CMM (COORDINATE MESURING MACHINES),PROFILE PROJECTOR & HARDNESS TESTER

โทร 038-892-190 ต่อ 220

www.nawaintertech.co.th

X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com