ขรางวัลส่งเสริมกิจกรรมองค์กร เพื่อการจัดการความรู้

“นวพลาสติกฯ” คว้ารางวัลอันดับที่ 2 (Bronze Award) Thailand Kaizen Award 2010 ประเภท Karakuri Kaizen จาก พณฯท่านนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

พนักงานจากนวพลาสติกฯ โดยคุณชาลี เย็นอุรา และคุณสมบัติ คำจีน สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ ด้วยการ คว้ารางวัล Thailand Kaizen Award 2010 ประเภท Individual Kaizen เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยทั้ง 2 ท่าน ได้รับมอบวุฒิบัตร ประเภท Individual Kaizen จาก พณฯท่านนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

“นวพลาสติกฯ” คว้ารางวัล Thailand Kaizen Award 2010 ประเภท Individual Kaizen จาก พณฯท่านนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ขอปรบมือดังๆ สำหรับความสำเร็จอีกครั้งของพนักงานจาก “นวพลาสติกฯ” ที่ได้รับรางวัลจากเวที Thailand Kaizen Award 2010 ค่ะ และขอแสดงความยินดีกับ คุณกิจจา บางชวด ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 (Bronze Award) Thailand Kaizen Award 2010 ประเภท Karakuri Kaizen ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยมีพณฯท่านนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นผู้มอบรางวัล

 


MUDA & เบอร์ลิน คว้า 2 รางวัล QCC

     เมื่อวันที่ 10-13 มี.ค. 2552 ที่ผ่านมา บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี)จำกัดนำทีมโดยคุณ ธีรัตถ์ อุทยานัง ผู้จัดการทั่วไป และ ตัวแทนทีม MUDA และทีม เบอร์ลิน ขึ้นรับ 2 รางวัล

     ระดับ Golden ประเภท Task Achieving Prize ในงาน “Thailand Quality Prize 2009” ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลในระดับเดียวกันถึง 2 ทีม แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงระดับความรู้ ความสามารถของพนักงานในองค์กรเป็นอย่างดี และเป็นตัวอย่างต่อภาคธุรกิจอื่น ในการนำกิจกรรม QCC ไปใช้เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

 

 


คว้าอีก 2 รางวัล

     พนักงานสังกัดบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม(สระบุรี) จำกัด ได้รับรางวัล Bronze Award ประเภท Automation (ประเภททีม) และรางวัล Silver Award ประเภท Individual ในงาน Thailand Kaizen Award 2009

   


   


   


มหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23

     พนักงานสังกัดบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่ม หมีโคด้า1 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2552 ณ กรุงเซี่ยงไฮ้

          


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com