Corporate News & Activityนวพลาสติก สระบุรี ได้มอบชุดของขวัญวันเด็กให้กับ โรงเรียนใน ตำบลหนองปลิง เพื่อให้เด็กๆได้รับความสุขในวันเด็ก

          นวพลาสติก สระบุรี เล่งเห็นความสำคัญของเด็กในวันนี้ ซึ่งจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า และ ในวันเด็กปีนี้ ทาง นวพลาสติก ร่วมกับ พนักงาน และ พนักงานคู่ธุรกิจ ร่วมกันบริจาคเงิน และช่วยกันจัดชุดของขวัญไปมอบให้น้อง ๆ   โรงเรียนต่าง ๆ กว่า 7 โรงเรียน ในตำบลหนองปลิง อ.หนองแค สระบุรี เพื่อเป็นการเติบความสุขและความฝันให้กับเด็กๆตามคำขวัญวันเด็กปีนี้ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com